• Tư Vấn cung cấp dịch vụ làm visa thuyền viên đi Vanuatu cho các thuyền viên đi công tác tại Vanuatu - thủ tục làm visa thuyền viên đơn giản lấy nhanh, khẩn trên toàn quốc .
  • Dịch vụ làm visa thuyền viên đi Tuvalu tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vũng Tàu gọi 0989313339 / 01235 333331 / visa@dulichxanh.com.vn
  • Tư Vấn cung cấp dịch vụ làm visa thuyền viên đi Tonga cho các thuyền viên đi công tác tại Tonga - thủ tục làm visa thuyền viên đơn giản lấy nhanh, khẩn trên toàn quốc .
  • Công ty chuyên xin visa thuyền viên đi Papua New Guinea số 1 uy tín tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng xin gọi 0989313339 / 01235 333331 / visa@dulichxanh.com.vn

Dịch vụ làm visa thuyền viên đi Palau

ể nhập cảnh vào Palau sẽ cần phải xin thị thực quá cảnh dành cho thuyền viên và nếu họ có ý định tham gia làm việc trên một con tàu (hoặc sẽ tham gia) cuả Palau hoặc quốc gia…

Dịch vụ làm visa thuyền viên đi New Zealand

Công ty chuyên xin visa thuyền viên đi New Zealand số 1 uy tín tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng xin gọi 0989313339 / 01235 333331 / visa@dulichxanh.com.vn

Dịch vụ làm visa thuyền viên đi Nauru tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Để nhập cảnh vào Nauru sẽ cần phải xin thị thực quá cảnh dành cho thuyền viên và nếu họ có ý định tham gia làm việc trên một con tàu (hoặc sẽ tham gia) cuả Nauru hoặc quốc gia…

Xin visa Thuyền viên đi Micronesia

Viet Green Visa là đơn vi duy nhất tại Việt Nam xác nhận làm visa đi hơn 150 Quốc Gia trên thế giới cho Thủy Thủ đoàn đi Micronesia, Thuyền Viên đi Micronesia, tầu viễn dương đi Micronesia. Và chúng…

Xin visa Thuyền viên đi Quần đảo Marshall

Công ty chuyên xin visa thuyền viên đi Quần đảo Marshall số 1 uy tín tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng xin gọi 0989313339 / 01235 333331 / visa@dulichxanh.com.vn

Tư vấn dịch vụ làm visa thuyền viên đi Kiribati

Để nhập cảnh vào Kiribati sẽ cần phải xin thị thực quá cảnh dành cho thuyền viên và nếu họ có ý định tham gia làm việc trên một con tàu (hoặc sẽ tham gia) cuả Kiribati hoặc quốc gia…

Dịch vụ làm visa thuyền viên đi Fiji

Viet Green Visa là đơn vi duy nhất tại Việt Nam xác nhận làm visa đi hơn 150 Quốc Gia trên thế giới cho Thủy Thủ đoàn đi Fiji, Thuyền Viên đi Fiji, tầu viễn dương đi Fiji. Và chúng…

Xin visa Thuyền viên đi Australia áp dụng cho công dân Việt Nam

Để nhập cảnh vào Australia sẽ cần phải xin thị thực quá cảnh dành cho thuyền viên và nếu họ có ý định tham gia làm việc trên một con tàu (hoặc sẽ tham gia) cuả Australia hoặc quốc gia…

BACK TO TOP