• Bạn là người Hàn Quốc đang ở Việt Nam, đã có visa Việt Nam nhưng bị hết thời hạn nên muốn xin gia hạn thêm để ở lại VN hoàn thiện công việc. Chú ý bạn nên gia hạn visa trước khi hết hạn để không bị phạt do ở quá hạn. Nếu bạn không có thời gian cũng như bị hạn chế về ngôn ngữ nên gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục gia hạn visa thì bạn có thể liên hệ với VIETGREEN VISA để có dịch vụ visa tốt nhất cho người nước ngoài ở Việt Nam.

  • Dịch vụ gia hạn visa cấp mới visa thương mại DN

    Visa Việt Nam có ký hiệu DN được cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, công ty tại Việt Nam với thời hạn 1 tháng, 3 tháng hoặc 1 năm. Khi hết thời hạn visa người nước ngoài có thể gia hạn hoặc cấp mới visa cùng loại DN hoặc chuyển đổi sang Visa loại du lịch hoặc thăm thân .....

  • Bạn còn băn khoan lo lắng không biết xin công văn nhập cảnh Việt Nam cho quốc tịch Thụy Điển như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo số: 19006920 hoặc 04.36285414 / 01235 333331 / 0988262616 để được tư vấn nhanh nhất
  • Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Transnistria như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo số: 19006920 hoặc 04.36285414 / 01235 333331 / 0988262616 để được tư vấn nhanh nhất

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Moldova

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Moldova như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Slovakia

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Slovakia như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Cộng hòa Séc

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Cộng hòa Séc như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Ba Lan

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Ba Lan như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Bulgaria

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Bulgaria như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Romania

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Romania như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Hungary

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Hungary như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Belarus

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Belarus như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Ukraine

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Ukraine như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Nga

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Nga như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Andorra

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Andorra như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Cộng hòa Macedonia

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Cộng hòa Macedonia như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Hy Lạp

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Hy Lạp như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Albania

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Albania như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Kosovo

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Kosovo như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Serbia

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Serbia như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Montenegro

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Montenegro như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Bosna và Hercegovina

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Bosna và Hercegovina như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Croatia

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Croatia như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo…

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho người Slovenia

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu gia hạn visa Việt Nam 6 tháng cho quốc tịch Slovenia như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo…

BACK TO TOP