• Người có quốc tịch Paraguay muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời hạn dài hơn từ 1 đến 3 năm, sau 3 năm nếu muốn tiếp tục cần ở lại Việt Nam cần làm gia hạn thẻ tạm trú. Thẻ này dùng để xuất trình với cơ quan nhà nước
  • Người có quốc tịch Ecuador muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời hạn dài hơn từ 1 đến 3 năm, sau 3 năm nếu muốn tiếp tục cần ở lại Việt Nam cần làm gia hạn thẻ tạm trú.
  • Người có quốc tịch Colombia muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời hạn dài hơn từ 1 đến 3 năm, sau 3 năm nếu muốn tiếp tục cần ở lại Việt Nam cần làm gia hạn thẻ tạm trú. Thẻ này dùng để xuất trình với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền để khai báo tạm trú.
  • Người có quốc tịch Chile muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời hạn dài hơn từ 1 đến 3 năm, sau 3 năm nếu muốn tiếp tục cần ở lại Việt Nam cần làm gia hạn thẻ tạm trú. Thẻ này dùng để xuất trình với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền để khai báo tạm trú.

Danh mục giấy tờ cần chuẩn bị khi xin cấp thẻ tạm trú cho người Brazil ở Việt Nam

Người có quốc tịch Brazil muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Cơ hội lưu trú hợp pháp lâu dài tại Việt Nam cho người Bolivia

Người có quốc tịch Bolivia muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Người Argentina cần làm gì để được lưu trú hợp pháp tại Việt Nam lâu dài?

Người có quốc tịch Argentina muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Danh mục giấy tờ cần chuẩn bị khi xin cấp thẻ tạm trú cho người Jamaica

Người có quốc tịch Jamaica muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Quy trình và hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người Guatemala

Người có quốc tịch Guatemala muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Hồ sơ mới nhất về làm thẻ tạm trú cho người Cuba

Người có quốc tịch Cuba muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú dành cho người Mỹ tại Việt Nam

Người có quốc tịch Mỹ muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú chuyên nghiệp cho người Mexico

Người có quốc tịch Mexico muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Người Canada cần làm gì để được lưu trú hợp pháp tại Việt Nam lâu dài?

Người có quốc tịch Canada muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Người Ukraine muốn lưu trú tại Việt Nam trong thời gian dài thì cần làm gì?

Người có quốc tịch Ukraine muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người Slovakia chuyên nghiệp

Người có quốc tịch Slovakia muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Danh mục giấy tờ cần chuẩn bị khi xin cấp thẻ tạm trú cho người Nga ở Việt Nam

Người có quốc tịch Nga muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Hồ sơ mới nhất về làm thẻ tạm trú cho người Romania

Người có quốc tịch Romania muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Bạn là người Ba Lan và bạn muốn lưu trú tại Việt Nam lâu dài?

Người có quốc tịch Ba Lan muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với…

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú chuyên nghiệp cho người Hungary

Người có quốc tịch Hungary muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Danh mục giấy tờ cần chuẩn bị khi xin cấp thẻ tạm trú cho người Séc

Người có quốc tịch Séc muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Người Bulgaria cần làm gì để được lưu trú hợp pháp tại Việt Nam lâu dài?

Người có quốc tịch Bulgaria muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Người Belarus cần làm gì để có thể lưu trú lâu dài Việt Nam?

Người có quốc tịch Belarus muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người Tây Ban Nha tại Việt Nam

Người có quốc tịch Tây Ban Nha muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng…

Quy trình và hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người Slovenia

Người có quốc tịch Slovenia muốn ở lại Việt Nam làm việc với thời gian dài trên 1 năm thì cần xin cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có chức năng giống như visa nhập cảnh nhưng với thời…

BACK TO TOP