• Bạn đang cần tìm hiểu về dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài thuộc trường hợp được miễn Giấy phép lao động? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

  • Luật sư có chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam do Bộ Tư Pháp cấp hoặc người nước ngoài là nhà đầu tư có góp vốn hoặc đầu tư vào các công ty tại Việt Nam sẽ xin được thẻ tạm trú dài hạn có giá trị tối đa đến 05 năm. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú sẽ được thực hiện tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gần nhất
  • Người Hàn Quốc đến sinh sống và làm việc tại Thái Nguyên nếu có đủ điều kiện được cấp thẻ tạm trú thì có thể làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú. Các trường hợp người Hàn Quốc có thể xin cấp thẻ tạm trú tại Thái Nguyên bao gồm: nhà đầu tư, lao động có giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động, thăm thân. Thời hạn thẻ tạm trú có giá trị từ 01 năm đến tối đa 05 năm. Khi sắp hết hạn người Hàn Quốc có thể làm thủ tục xin gia hạn.
  • Hồ sơ pháp lý của công ty, doanh nghiệp, tổ chức ... có tư cách pháp nhân tại Việt Nam nộp trước khi người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân tại Việt Nam được thực hiện theo quy định sau

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam

Người nước ngoài có giấy phép lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên theo quy định được cấp thẻ tạm trú, thời hạn của thẻ tạm trú tuỳ thuộc vào thời hạn còn hiệu lực của giấy…

Thủ tục đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Đà Nẵng và các tính miền Trung

Trước đây các tỉnh, thành phố miền trung này xin cấp thẻ tạm tại Cục quản lý xuất nhập cảnh đại diện tại Đà Nẵng, tuy nhiên do sắp xếp lại bộ máy và tinh giảm thủ tục hành chính…

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện của công ty

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, hoạt động theo uỷ quyền của doanh nghiệp thực hiện chức năng đại diện, xúc tiến thương mại thay mặt doanh nghiệp. Văn phòng đại diện được sử…

Thủ tục xin cấp thẻ cho người nước ngoài làm việc tại chi nhánh của công ty

Hiện nay tại Việt Nam phổ biến có 2 hình thức chi nhánh đó là: Chi nhánh của công ty nước ngoài (Công ty mẹ có trụ sở ở nước ngoài) và Chi nhánh của công ty trong nước (Công…

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có mua nhà tại Việt Nam và làm thủ tục xin cấp sổ đỏ

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện tại thì người nước ngoài có quyền mua nhà và sở hữu nhà tại Việt Nam, đây là một quy định mới được áp dụng cho người nước ngoài đã tạo…

Quy định mới về việc cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 8 Luật 47/2014/QH2013 và Điều 8, 36, 38 Luật số 51/2019/QH14 về SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT…

Quy định mới về cấp thẻ tạm trú Việt Nam cho người nước ngoài

Bạn là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam? Bạn muốn xin cấp thẻ tạm trú để lưu trú lâu dài tại Việt Nam nhưng chưa biết hồ sơ cần chuẩn bị gì và quy trình ra sao?…

Dịch vụ chuyên nghiệp về gia hạn thẻ tạm trú Việt Nam cho người Georgia

Người Georgia khi thẻ tạm trú tại Việt Nam;với mục đích làm việc hoặc;thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải thủ tục gia hạn thẻ tạm trú để tiếp tục ở lại Việt Nam. Để…

Quy trình và hồ sơ cần chuẩn bị để xin gia hạn thẻ tạm trú cho người Venezuela

Người Venezuela khi thẻ tạm trú tại Việt Nam;với mục đích làm việc hoặc;thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải thủ tục gia hạn thẻ tạm trú để tiếp tục ở lại Việt Nam. Để…

Người Uruguay cần chuẩn bị hồ sơ gì để gia hạn thẻ tạm trú Việt Nam

Người Uruguay khi thẻ tạm trú tại Việt Nam;với mục đích làm việc hoặc;thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải thủ tục gia hạn thẻ tạm trú để tiếp tục ở lại Việt Nam. Để…

Danh mục hồ sơ cần chuẩn bị để gia hạn thẻ tạm trú cho người Peru

Người Peru khi thẻ tạm trú tại Việt Nam;với mục đích làm việc hoặc;thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải thủ tục gia hạn thẻ tạm trú để tiếp tục ở lại Việt Nam. Để…

Người Paraguay cần chuẩn hồ sơ theo danh mục nào để xin gia hạn thẻ tạm trú Việt Nam

Người Paraguay khi thẻ tạm trú tại Việt Nam;với mục đích làm việc hoặc;thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải thủ tục gia hạn thẻ tạm trú để tiếp tục ở lại Việt Nam. Để…

Hồ sơ cần chuẩn bị để gia hạn thẻ tạm trú Việt Nam cho người Ecuador

Người Ecuador khi thẻ tạm trú tại Việt Nam;với mục đích làm việc hoặc;thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải thủ tục gia hạn thẻ tạm trú để tiếp tục ở lại Việt Nam. Để…

Dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp về gia hạn thẻ tạm trú cho người Colombia

Người Colombia khi thẻ tạm trú tại Việt Nam;với mục đích làm việc hoặc;thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải thủ tục gia hạn thẻ tạm trú để tiếp tục ở lại Việt Nam. Để…

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người Chile

Người Chile khi thẻ tạm trú tại Việt Nam;với mục đích làm việc hoặc;thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải thủ tục gia hạn thẻ tạm trú để tiếp tục ở lại Việt Nam. Để…

Quy trình và hồ sơ cần chuẩn bị để xin gia hạn thẻ tạm trú cho người Brazil

Người Brazil khi thẻ tạm trú tại Việt Nam;với mục đích làm việc hoặc;thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải thủ tục gia hạn thẻ tạm trú để tiếp tục ở lại Việt Nam. Để…

Người Bolivia cần chuẩn bị hồ sơ gì để xin gia hạn thẻ tạm trú Việt Nam

Người Bolivia khi thẻ tạm trú tại Việt Nam;với mục đích làm việc hoặc;thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải thủ tục gia hạn thẻ tạm trú để tiếp tục ở lại Việt Nam. Để…

Thủ tục và dịch vụ uy tín về gia hạn thẻ tạm trú cho người Argentina

Người Argentina khi thẻ tạm trú tại Việt Nam;với mục đích làm việc hoặc;thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải thủ tục gia hạn thẻ tạm trú để tiếp tục ở lại Việt Nam. Để…

Danh mục hồ sơ và quy trình cần để gia hạn thẻ tạm trú Việt Nam cho người Jamaica

Người Jamaica khi thẻ tạm trú tại Việt Nam;với mục đích làm việc hoặc;thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải thủ tục gia hạn thẻ tạm trú để tiếp tục ở lại Việt Nam. Để…

Dịch vụ chuyên nghiệp về gia hạn thẻ tạm trú cho người Guatemala

Người Guatemala khi thẻ tạm trú tại Việt Nam;với mục đích làm việc hoặc;thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải thủ tục gia hạn thẻ tạm trú để tiếp tục ở lại Việt Nam. Để…

BACK TO TOP