• Tiêu chuẩn sức khỏe để đi xuất khẩu lao động Mỹ bao gồm những gì?” là câu hỏi nhận được rất nhiều trong tuần vừa qua gửi về công ty.
  • Để giúp người lao động có cách nhìn tổng quan hơn về xuất khẩu lao động Mỹ hiện nay. Viet Green Visa - Chuyên gia tư vấn visa lao động đi nước ngoài - 0989313339 / visa@dulichxanh.com.vn sẽ tổng hợp chi tiết từ A đến Z các quy trình, thủ tục đi Xuất khẩu lao động Mỹ mới nhất hiện nay. ​
  • Để giúp người lao động có cách nhìn tổng quan hơn về xuất khẩu lao động Canada hiện nay. Viet Green Visa - Chuyên gia tư vấn visa lao động đi nước ngoài - 0989313339 / visa@dulichxanh.com.vn sẽ tổng hợp chi tiết từ A đến Z các quy trình, thủ tục đi Xuất khẩu lao động Canada mới nhất hiện nay.

BACK TO TOP