• Hiện nay, có rất nhiều bạn trẻ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài,đặc việt với người mang quốc tịch Úc. Vậy theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người nước ngoài muốn kết hôn tại Việt Nam phải tiến hành như thế nào và phải chuẩn bị gì để được bảo lãnh vợ/chồng của mình sang Úc định cư? Bài viết chuẩn bị hồ sơ bảo lãnh định cư Úc diện kết hôn (phần 1) đã chia sẻ chuẩn bị hồ sơ cho công dân Việt Nam, tiếp theo đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách chuẩn bị hồ sơ định cư Úc dành cho công dân tại Úc.
  • Các điều kiện bắt buộc đi cùng visa đính hôn Úc khi được cấp visa: Điều kiện 8502 – No entry before (person) Điều kiện 8502 quy định người có visa không được vào/đến Úc trước thời điểm đương đơn chính nhập cảnh Úc Quy định này dành cho các trường hợp đương đơn visa hôn phu/hôn thê diện đính hôn Úc có người phụ thuộc đi cùng hồ sơ, tức có con đi cùng hồ sơ.
  • Đương đơn xin visa diện K-1 phải chứng minh được rằng mình không phải là người muốn đến Mỹ để hưởng phúc lợi xã hội, không mắc bệnh về thần kinh hoặc thể chất, không có bệnh truyền nhiễm cũng như chưa từng thực hiện hành vi nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ trước đây.
  • Thị thực diện kết hôn/ đính hôn/hôn phối cùng phái cho phép quý khách vào và ở Úc trên cơ sở hôn nhân hoặc mối quan hệ không chính thức với người phối ngẫu. Với thị thực tạm thời (thường cho thời gian chờ đợi xấp xỉ hai năm kể từ ngày quý khách xin thị thực). Với thị thực vĩnh viễn, nếu sau thời gian chờ đợi (nếu thích hợp), mối quan hệ với người phối ngẫu vẫn tồn tại thì quý khách vẫn đủ tiêu chuẩn xin thị thực này. Người phối ngẫu phải bảo lãnh quý khách

Đã được cấp visa hôn nhân thường trú Úc có thể bị hủy không

Nhiều khách của Viet Green Visa hỏi chúng tôi: Visa hôn nhân được cấp rồi có thể bị hủy hay không? Đây là thắc mắc chung của rất nhiều bạn đang giữ visa hôn nhân nhưng chưa có một bài…

Dịch vụ xin visa kết hôn Vanuatu, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Vanuatu định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Vanuatu

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Vanuatu hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Vanuatu hoặc tư vấn visa đoàn tụ…

Dịch vụ xin visa kết hôn Tuvalu, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Tuvalu định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Tuvalu

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Tuvalu hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Tuvalu hoặc tư vấn visa đoàn tụ…

Dịch vụ xin visa kết hôn Tonga, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Tonga định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Tonga

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Tonga hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Tonga hoặc tư vấn visa đoàn tụ…

Dịch vụ xin visa kết hôn Quần đảo Solomon, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Quần đảo Solomon định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Quần đảo Solomon

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Quần đảo Solomon hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Quần đảo Solomon hoặc tư…

Dịch vụ xin visa kết hôn Samoa, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Samoa định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Samoa

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Samoa hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Samoa hoặc tư vấn visa đoàn tụ…

Dịch vụ xin visa kết hôn Papua New Guinea, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Papua New Guinea định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Papua New Guinea

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Papua New Guinea hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Papua New Guinea hoặc tư…

Dịch vụ xin visa kết hôn Palau, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Palau định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Palau

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Palau hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Palau hoặc tư vấn visa đoàn tụ…

Dịch vụ xin visa kết hôn New Zealand, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi New Zealand định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi New Zealand

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn New Zealand hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người New Zealand hoặc tư vấn visa…

Dịch vụ xin visa kết hôn Nauru, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Nauru định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Nauru

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Nauru hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Nauru hoặc tư vấn visa đoàn tụ…

Dịch vụ xin visa kết hôn Micronesia, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Micronesia định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Micronesia

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Micronesia hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Micronesia hoặc tư vấn visa đoàn tụ…

Dịch vụ xin visa kết hôn Kiribati, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Kiribati định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Kiribati

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Kiribati hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Kiribati hoặc tư vấn visa đoàn tụ…

Dịch vụ xin visa kết hôn Fiji, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Fiji định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Fiji

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Fiji hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Fiji hoặc tư vấn visa đoàn tụ…

Dịch vụ xin visa kết hôn Fiji, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Fiji định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Fiji

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Fiji hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Fiji hoặc tư vấn visa đoàn tụ…

Dịch vụ xin visa kết hôn Fiji, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Fiji định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Fiji

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Fiji hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Fiji hoặc tư vấn visa đoàn tụ…

Dịch vụ xin visa kết hôn Fiji, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Fiji định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Fiji

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Fiji hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Fiji hoặc tư vấn visa đoàn tụ…

Dịch vụ xin visa kết hôn Úc, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Úc định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Úc

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Úc hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Úc hoặc tư vấn visa đoàn tụ…

Dịch vụ xin visa kết hôn Aruba, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Aruba định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Aruba

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Aruba hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Aruba hoặc tư vấn visa đoàn tụ…

Dịch vụ xin visa kết hôn Colombia, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Colombia định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Colombia

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Colombia hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Colombia hoặc tư vấn visa đoàn tụ…

Dịch vụ xin visa kết hôn Ecuador, Dịch vụ làm visa đoàn tụ gia đình đi Ecuador định cư, Dịch vụ xin visa kết hôn diện vợ chồng bão lãnh đi Ecuador

Viet Green Visa - Visa Xanh là công ty chuyên tư vấn chi tiết các thủ tục xin visa Kết hôn Ecuador hoặc visa Đoàn tụ gia đình diện vợ hoặc chồng người Ecuador hoặc tư vấn visa đoàn tụ…

BACK TO TOP