• Mọi công dân là người nước ngoài nếu muốn làm việc tại Campuchia đều phải có thẻ lao động. Thẻ lao động có giá trị đối đa 01 năm theo lịch. Tức là nếu bạn đăng kí cuối năm thì vẫn phải trả đủ 01 năm
  • Thủ tục làm visa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bao gồm những giấy tờ gì? Làm visa Thổ Nhĩ Kỳ ở đâu? Lệ phí visa Thổ Nhĩ Kỳ bao nhiêu? Bạn chuẩn bị đi công tác, du lịch, phượt, thăm người thân, thương mại, kết hôn ở Thổ Nhĩ Kỳ hay các mục đích khác, bạn cần làm visa Thổ Nhĩ Kỳ.

  • Với kinh nghiệm trên 12 năm làm visa đi các nước trên toàn thế giới, mối quan hệ với các ĐSQ xử lý rất nhiều visa đi Nagorno-Karabakh cho các tổ chức cá nhân sang đất nước Nagorno-Karabakh với nhiều mục đích du lịch, kinh doanh, đoàn tụ gia đình, định cư và du học. Chúng tôi là công tư vấn làm trọn gói visa Nagorno-Karabakh uy tín hàng đầu hiện nay tại Việt Nam.
  • Thủ tục làm visa Nam Ossetia sẽ bao gồm những giấy tờ gì? Làm visa Nam Ossetia ở đâu? Lệ phí visa Nam Ossetia bao nhiêu? Bạn chuẩn bị đi công tác, du lịch, phượt, thăm người thân, thương mại, kết hôn ở Nam Ossetia hay các mục đích khác, bạn cần làm visa Nam Ossetia.

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Palestinea khẩn

Thủ tục làm visa Palestinea sẽ bao gồm những giấy tờ gì? Làm visa Palestinea ở đâu? Lệ phí visa Palestinea bao nhiêu? Bạn chuẩn bị đi công tác, du lịch, phượt, thăm người thân, thương mại, kết hôn ở…

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Síp khẩn

Thủ tục làm visa Síp sẽ bao gồm những giấy tờ gì? Làm visa Síp ở đâu? Lệ phí visa Síp bao nhiêu? Bạn chuẩn bị đi công tác, du lịch, phượt, thăm người thân, thương mại, kết hôn ở…

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Armenia khẩn

Thủ tục làm visa Armenia sẽ bao gồm những giấy tờ gì? Làm visa Armenia ở đâu? Lệ phí visa Armenia bao nhiêu? Bạn chuẩn bị đi công tác, du lịch, phượt, thăm người thân, thương mại, kết hôn ở…

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Lebanon khẩn

Thủ tục làm visa Lebanon sẽ bao gồm những giấy tờ gì? Làm visa Lebanon ở đâu? Lệ phí visa Lebanon bao nhiêu? Bạn chuẩn bị đi công tác, du lịch, phượt, thăm người thân, thương mại, kết hôn ở…

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Jordan khẩn

Thủ tục làm visa Jordan sẽ bao gồm những giấy tờ gì? Làm visa Jordan ở đâu? Lệ phí visa Jordan bao nhiêu? Bạn chuẩn bị đi công tác, du lịch, phượt, thăm người thân, thương mại, kết hôn ở…

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi oman khẩn

Thủ tục làm visa Oman sẽ bao gồm những giấy tờ gì? Làm visa Oman ở đâu? Lệ phí visa Oman bao nhiêu? Bạn chuẩn bị đi công tác, du lịch, phượt, thăm người thân, thương mại, kết hôn ở…

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Yemen khẩn

Với kinh nghiệm trên 12 năm làm visa đi các nước trên toàn thế giới, mối quan hệ với các ĐSQ xử lý rất nhiều visa đi Yemen cho các tổ chức cá nhân sang đất nước Yemen với nhiều…

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Bahrain khẩn

Thủ tục làm visa Bahrain sẽ bao gồm những giấy tờ gì? Làm visa Bahrain ở đâu? Lệ phí visa Bahrain bao nhiêu? Bạn chuẩn bị đi công tác, du lịch, phượt, thăm người thân, thương mại, kết hôn ở…

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Tajikistan khẩn

Bạn chuẩn bị đi công tác, du lịch, phượt, thăm người thân, thương mại, kết hôn ở Tajikistan hay các mục đích khác, bạn cần làm visa Tajikistan.

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Kyrgyzstan khẩn

Với kinh nghiệm trên 12 năm làm visa đi các nước trên toàn thế giới, mối quan hệ với các ĐSQ xử lý rất nhiều visa đi Kyrgyzstan cho các tổ chức cá nhân sang đất nước Kyrgyzstan với nhiều…

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Afghanistan khẩn

Với kinh nghiệm trên 12 năm làm visa đi các nước trên toàn thế giới, mối quan hệ với các ĐSQ xử lý rất nhiều visa đi Afghanistan cho các tổ chức cá nhân sang đất nước Afghanistan với nhiều…

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Turkmenistan khẩn

Với kinh nghiệm trên 12 năm làm visa đi các nước trên toàn thế giới, mối quan hệ với các ĐSQ xử lý rất nhiều visa đi Turkmenistan cho các tổ chức cá nhân sang đất nước Turkmenistan với nhiều…

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Uzbekistan khẩn

Với kinh nghiệm trên 12 năm làm visa đi các nước trên toàn thế giới, mối quan hệ với các ĐSQ xử lý rất nhiều visa đi Uzbekistan cho các tổ chức cá nhân sang đất nước Uzbekistan với nhiều…

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Kazakhstan khẩn

Thủ tục làm visa Kazakhstan sẽ bao gồm những giấy tờ gì? Làm visa Kazakhstan ở đâu? Lệ phí visa Kazakhstan bao nhiêu? Bạn chuẩn bị đi công tác, du lịch, phượt, thăm người thân, thương mại, kết hôn ở…

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Pakistan khẩn

Thủ tục làm visa Pakistan sẽ bao gồm những giấy tờ gì? Làm visa Pakistan ở đâu? Lệ phí visa Pakistan bao nhiêu? Bạn chuẩn bị đi công tác, du lịch, phượt, thăm người thân, thương mại, kết hôn ở…

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Sri Lanka khẩn

Với kinh nghiệm trên 12 năm làm visa đi các nước trên toàn thế giới, mối quan hệ với các ĐSQ xử lý rất nhiều visa đi Sri Lanka cho các tổ chức cá nhân sang đất nước Sri Lanka…

Hướng dẫn thủ tục xin visa đi Maldives khẩn

Thủ tục làm visa Maldives sẽ bao gồm những giấy tờ gì? Làm visa Maldives ở đâu? Lệ phí visa Maldives bao nhiêu? Bạn chuẩn bị đi công tác, du lịch, phượt, thăm người thân, thương mại, kết hôn ở…

Hướng dẫn thủ tục xin visa Bhutan khẩn

Bạn chuẩn bị đi công tác, du lịch, phượt, thăm người thân, thương mại, kết hôn ở Bhutan hay các mục đích khác, bạn cần làm visa Bhutan.

Hướng dẫn thủ tục xin Visa đi Nepal khẩn

Với kinh nghiệm trên 12 năm làm visa đi các nước trên toàn thế giới, mối quan hệ với các ĐSQ xử lý rất nhiều visa đi Nepal cho các tổ chức cá nhân sang đất nước Nepal với nhiều…

Hướng dẫn thủ tục xin Visa đi Bangladesh khẩn

Thủ tục làm visa Bangladesh sẽ bao gồm những giấy tờ gì? Làm visa Bangladesh ở đâu? Lệ phí visa Bangladesh bao nhiêu? Bạn chuẩn bị đi công tác, du lịch, phượt, thăm người thân, thương mại, kết hôn ở…

BACK TO TOP