• Công ty Viet Green Visa cần tuyển gấp nhân viên điều hành visa mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến cao trong công việc, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
  • Công ty Viet Green Visa cần tuyển gấp nhân viên kinh doanh visa mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến cao trong công việc, không yêu cầu kinh nghiệm

  • Công ty Viet Green Visa cần tuyển gấp nhân viên hành chính nhân sự mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến cao trong công việc, không yêu cầu kinh nghiệm

  • Công ty Viet Green Visa cần tuyển gấp Kế toán làm việc tại Quảng Bình mức lương hấp dẫn, không yêu cầu giới tính, tốt nghiệp chuyên ngành : Tài chính/Kế toán/Kiểm toán

BACK TO TOP