• Trước khi nộp Hồ sơ xin Thị thực Schengen, hãy tìm hiểu để chắc chắn rằng bạn cần nộp đơn vào cơ quan Lãnh sự của Liechtenstein hay một Quốc gia thành viên khác. Nếu là Liechtenstein, hãy tìm hiểu thủ tục theo hướng dẫn bên dưới. Nếu không, hãy tìm hiểu thủ tục tại Quốc gia mà bạn cần ở đây: Thị thực Schengen. Hoặc gọi ngay đến Tổng đài tư vấn Visa: Chúng tôi tư vấn miễn phí.

BACK TO TOP