• Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Slovenia được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ này không quy định thời hạn nên điều kiện để được cấp thẻ thường trú được quy định rất chặt chẽ.
  • Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Serbia được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ này không quy định thời hạn nên điều kiện để được cấp thẻ thường trú được quy định rất chặt chẽ.
  • Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Bồ Đào Nha được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.
  • Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Ý được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ này không quy định thời hạn nên điều kiện để được cấp thẻ thường trú được quy định rất chặt chẽ. So với quy định tại Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người Ý tại Việt Nam thì Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người Ý tại Việt Nam ban hành ngày 16/06/2014 có quy định cụ thể hơn

Điều cần biết khi làm thẻ thường trú cho người Hy Lạp tại Việt Nam

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Hy Lạp được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ…

Hồ sơ chuẩn bị để xin cấp thẻ thường trú cho người Cộng Hòa Síp

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Cộng Hòa Síp được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.

Người Croatia cần chuẩn bị hồ sơ gì để xin cấp thẻ thường trú Việt Nam?

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Croatia được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ này…

Người Albania muốn xin cấp thẻ thường trú Việt Nam cần chuẩn bị gì?

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Albania được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ này…

Dịch vụ chuyên nghiệp về thẻ thường trú Việt Nam cho người Thụy Sĩ

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Thụy Sĩ được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ…

Điều cần biết khi làm thẻ thường trú cho người Hà Lan

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Hà Lan được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ…

Người Đức cần chuẩn bị hồ sơ gì để xin cấp thẻ thường trú?

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Đức được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ này…

Danh mục hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp thẻ thường trú cho người Pháp

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Pháp được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ này…

Người Bỉ cần chuẩn bị hồ sơ gì để xin cấp thẻ thường trú?

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Bỉ được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ này…

Hồ sơ cần biết khi làm thẻ thường trú cho người Áo tại Việt Nam

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Áo được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ này…

Danh mục hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp thẻ thường trú cho người Thụy Điển

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Thụy Điển được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ…

Hồ sơ cần chuẩn bị khi xin cấp thẻ thường trú cho người Scotland

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Scotland được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ này…

Danh mục hồ sơ cần biết khi làm thẻ thường trú cho người Na Uy tại Việt Nam

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Na Uy được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ…

Điều cần biết khi làm thẻ thường trú cho người Lithuania

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Lithuania được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ này…

Người Latvia muốn xin cấp thẻ thường trú Việt Nam cần chuẩn bị gì?

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Latvia được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.

Hồ sơ chuẩn bị để xin cấp thẻ thường trú cho người Ireland

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Ireland được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ này…

Danh mục hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp thẻ thường trú cho người Iceland

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Iceland được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ này…

Người Phần Lan cần chuẩn bị hồ sơ gì để xin cấp thẻ thường trú Việt Nam?

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Phần Lan được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ…

Điều cần biết khi làm thẻ thường trú cho người Estonia tại Việt Nam

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Estonia được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ này…

Điều cần biết khi làm thẻ thường trú cho người Anh tại Việt Nam

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người Anh được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Vì loại thẻ này…

BACK TO TOP