Quan hệ của Việt Nam với các nước Mỹ La-tinh

Việt Nam bắt đầu có quan hệ chính thức với các nước Mỹ La-tinh kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba (02/12/1960).

Đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 26 nước thuộc khu vực Mỹ Latinh và có cơ quan Đại sứ quán tại 7 nước: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Mexico, Panama và Venezuela.

Các nước Mỹ Latinh có quan hệ ngoại giao với Việt Nam
(Tính đến tháng 12/2007 theo thứ tự thời gian lập quan hệ)

STT

Tên nước

Ngày lập quan hệ

1.

Cộng hòa Cuba

02/12/1960

2.

Cộng hòa Chile

01/06/1972

3.

Cộng hòa Argentina

25/10/1973

4.

Cộng hòa Hợp tác Guyana

19/04/1975

5.

Liên bang Mexico

19/05/1975

6.

Cộng hòa Panama

28/08/1975

7.

Gia mai ca

05/01/1976

8.

Cộng hòa Costa Rica

24/04/1976

9.

Cộng hòa Colombia

01/01/1979

10.

Grenada

15/07/1979

11.

Cộng hòa Nicaragua

03/09/1979

12.

Cộng hòa Ecuador

01/01/1980

13.

Cộng hòa Bolivia

12/02/1987

14.

Cộng hòa Liên bang Brazil

08/05/1989

15.

Cộng hòa Bolivariana Venezuela

08/12/1989

16.

Cộng hòa Guatemala

07/01/1993

17.

Cộng hòa Đông Uruguay

11/08/1993

18.

Cộng hòa Peru

14/11/1994

19.

Belize

04/01/1995

20.

Cộng hòa Paraguay

30/05/1995

21.

Barbados

15/08/1995

22.

Saint Vincent and the Grenadines

18/12/1995

23.

Cộng hòa Haiti

26/09/1997

24.

Cộng hòa Suriname

19/12/1997

25.

Cộng hòa Honduras

17/05/2005

26.

Cộng hòa Dominicana

07/07/2005


Các Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ La-tinh

Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina
(Kiêm nhiệm các nước Paraguay và Uruguay)


Địa chỉ: EMBAJADA DE VIETNAM EN ARGENTINA
11 de Septiembre 1442 (CP 1426), Belgrano
Buenos Aires, Capital Federal, Argentina

Điện thoại: (054.11) 4783-1802, 4783-1425

Telefax: (054.11) 4782-0078

E-mail: vnemb.ar@mofa.gov.vn , atn.sqvn@gmail.com

Website: http://vietnamembassy.org.ar


Đại sứ quán Việt Nam tại Brasil
(Kiêm nhiệm các nước Bolivia và Guyana)


Địa chỉ: EMBAJADA DE VIETNAM EN BRASIL
SHIS QI 9, Conj. 10 Casa 1, Lago Sul
Brasilia / DF – CEP: 71.625.100

Điện thoại: (055.61) 3364-5876, 3248-7268

Fax:(055.61) 3364-5836

E-mail: embavina.br@mofa.gov.vn , embavina@yahoo.com


Đại sứ quán Việt Nam tại Chile
(Kiêm nhiệm các nước Peru và Ecuador)


Địa chỉ: EMBAJADA DE VIETNAM EN CHILE
Ave. Américo Vespucio Sur 833, Las Condes, Santiago, Chile

Điện thoại:( 056.2) 244-3633, 244-3755

Fax: (056.2) 244-3799

E-mail: sqvnchile@mofa.gov.vn


Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba
(Kiêm nhiệm Nicaragua và các quốc đảo vùng biển Caribe )


Địa chỉ: EMBAJADA DE VIETNAM EN CUBA
5ta Ave. No.1802 esq. a 18, Miramar, La Habana - Cuba

Điện thoại: (053.7) 2041502, 2041501

Fax: (053.7) 2041041

E-mail: embaviet@ceniai.inf.cu


Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico
(Kiêm nhiệm các nước Honduras, Guatemala và Belice)


Địa chỉ: EMBAJADA DE VIETNAM EN MÉXICO
Sierra Ventana No 255, Col. Lomas de Chapultepec,
Del. Miguel Hidalgo, CP. 11000 D.F. Mexico

Điện thoại: (052.55) 5540-1632

Fax: (052.55) 5540-1612,5520-8689

E-mail: dsqvn@terra.com.mx , dsqvn9@aol.com.mx


Đại sứ quán Việt Nam tại Panama
(Kiêm nhiệm Costa Rica)


Địa chỉ: EMBAJADA DE VIETNAM EN PANAMÁ
52 Jose Gabriel Duque, La Cresta, Ciudad de Panamá,
Aparatado Postal 12434-6A, El Dorado, Panamá

Điện thoại: (0507) 265-2551

Fax: (0507) 265-6052,264-4909

E-mail: embavinapa@cwpanama.net


Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela

(Kiêm nhiệm Colombia)

Địa chỉ: EMBAJADA DE VIETNAM EN VENEZUELA
6ta Ave de Altamira, e/ 8va y 9na Transversal
Quinta “El Cigarral”, Urbanización Altamira, Caracas D.C. Venezuela

 

Điện thoại: (058-212) 264-0074

Fax: (058-212) 264-7324

E-mail: embavive@yahoo.com.vn

 

Mọi thông tin  xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL

T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235333331

E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info

W: www.daisuquan.info

Các bài viết khác

BACK TO TOP