• Liên quan đến quy định về sử dụng thẻ APEC (hay thẻ ABTC – Apec Business Travel Card) của doanh nhân, chúng tôi xin được gửi tới Quý khách các nội dung sau
  • Doanh nghiệp có doanh thu sản xuất kinh doanh tối thiểu 10 tỉ Việt Nam đồng hoặc có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tối thiểu tương đương 10 tỉ Việt Nam đồng trong năm gần nhất. Thì doanh nhân Việt đó có thể làm được thẻ Apec cùng dịch vụ thẻ Apec của Viet Green Apec
  • KHÔNG nên đưa thẻ Apec cho ai đó quản lý, kể cả nhân viên trợ lý thư ký. KHÔNG nên tiết lộ thông tin số thẻ apec, dữ liệu có trên thẻ Apec cho bất kỳ tổ chức nào khách ngoài cơ quan an ninh xuất nhập cảnh
  • Viet Green Apec tiếp tục là người bạn tư vấn đáng tin cậy nhất tại Việt Nam giúp hàng nghìn doanh nhân Việt sở hữu thẻ Apec phục vụ mở rộng phát triển kinh doanh trong khối kinh tế thịnh vượng chung Châu Á Thái Bình Dương. Để có thể làm nhanh thẻ Apec 2018, Viet Green Apec xin thông báo đến Quý doanh nhân toàn quốc được biết rõ các điều kiện để xin được thẻ Apec

Dịch vụ báo cáo tình hình sử dụng thẻ Apec năm 2017

Vào đầu năm 2018, Viet Green Apec cung cấp dịch vụ hỗ trở doanh nhân Việt làm Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình sử dụng thẻ ABTC của những người được cấp thẻ Apec (ABTC) thuộc đơn vị…

Những đối tượng, cơ quan, cá nhân được cấp thẻ Apec tại Hồ Chí Minh

Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư tại Việt Nam có tham gia trực tiếp đến việc thương thảo…

19 nước chấp nhận doanh nhân sử dụng thẻ Apec

Khi doanh nhân Việt Nam có thẻ APEC, bạn có thể tự do đi lại trong 19 nước bao gồm: "Australia, Chile, China, Brunei, Hong kong, Taiwan, Peru, Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, South Korea, Japan, New Zealand,…

Quy định về thẻ Apec giả, thẻ Apec bị vi phạm pháp luật

Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì Thủ trưởng cấp Bộ, tỉnh nơi doanh nhân đó đã làm việc có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an…

Thời gian và tiến trình cấp thẻ Apec

01 tờ khai đề nghị cấp thẻ Apec - thẻ ABTC, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan tổ chức cán bộ các ngành kinh tế, quản lý nhà…

Cơ quan nào có quyền cấp thẻ Apec cho doanh nhân

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Thủ trưởng cấp Bộ, tỉnh) xét, cho phép sử…

Quy định đối tượng được cấp thẻ Apec doanh nhân

Doanh nhân Việt Nam; mang hộ chiếu còn có giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh,…

Trách nhiệm sử dụng thẻ Apec

Doanh nhân được cấp thẻ Apec ABTC có trách nhiệm sử dụng thẻ đúng mục đích nhập cảnh, giữ gìn và bảo quản thẻ; không được tự ý sửa đổi nội dung ghi trong thẻ; không được dùng thẻ vào…

Thủ tục xin cấp lại thẻ Apec bị mất

Doanh nhân Việt Nam bị mất thẻ Apec ở trong nước phải thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an biết để hủy giá trị sử dụng. Trường hợp bị mất thẻ Apec ở nước…

BACK TO TOP