• Viet Green Apec cam kết là chuyên gia kiến tạo giá trị thật cho doanh nhân, giúp cho tất cả sớm sở hữu được thẻ APEC để đưa doanh nghiệp mình hội nhập, lớn mạnh và phát triển kinh tế đất nước.
  • Doanh nhân phải có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất từ 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC. Nếu có hộ chiếu mới 10 năm là điều rất tốt cho việc xin thẻ Apec có thời hạn 5 năm. Nếu hộ chiếu không còn đủ hạn, xin gọi 01235 333 331 để làm dịch vụ hộ chiếu nhanh
  • Để Quý khách hàng hiểu rõ hơn về trình tự thủ tục thực hiện cấp thẻ Apec, làm thẻ Apec . Viet Green Apec xin cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục làm thẻ Apec 2019. Trước hết, để tiết kiệm thời gian của Qúy doanh nhân. Chúng tôi hy vọng là bạn đã nắm rõ Điều kiện cấp thẻ Apec 2019. Nếu bạn đã đủ điều kiện cấp thẻ Apec. Bước tiếp theo là hiểu rõ về thủ tục xin cấp thẻ Apec.
  • Xin cấp thẻ ABTC cho doanh nhân là chủ quản lý doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam đang trở nên đơn giản khi doanh nhân được Viet Green Apec tư vấn. Mọi thủ tục được hướng dẫn chi tiết và cẩn thận giúp cho doanh nghiệp có được cơ hội cao nhất để đạt được thẻ Apec không quá lâu so với quy định của Nhà nước

Hồ sơ xin cấp thẻ Apec cập nhật 01.04.2014

Đối với trường hợp doanh nhân là người làm việc theo hợp đồng lao động thì nộp kèm Giấy xác nhận Bảo hiểm xã hội (theo mẫu do cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn); Đối với trường hợp…

Mẫu đơn xin cấp thẻ APEC, Mẫu xin cấp thẻ doanh nhân ABTC

MẪU (doanh nghiệp đề nghị): về việc cho phép sử dụng thẻ doanh nhân ABTC (kèm theo Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế về xét…

BACK TO TOP