Hướng dẫn hồ sơ xin visa/thị thực định cư úc theo diện cha mẹ bảo lãnh con cái

Thông tin này dành cho những đương đơn muốn đi định cư ở Úc theo diện con đẻ, con nuôi hay con riêng và diện thân nhân mồ côi của công dân Úc, thường trú nhân tại Úc hoặc công dân Niu Di Lân phù hợp.

Thay đổi quan trọng: Yêu cầu kiểm tra tư pháp đối với một số người bảo lãnh

Kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2010, nếu trong đơn xin thị thực Định cư theo diện Cha mẹ bảo lãnh con hoặc Con phụ thuộc tạm thời có kèm trẻ em dưới 18 tuổi thì người bảo lãnh và vợ/chồng người bảo lãnh hoặc người sống chung không có hôn thú với người bảo lãnh phải nộp phiếu Lý lịch tư pháp của:

  • Úc nếu họ đã sinh sống ở Úc từ 12 tháng trở lên kể từ khi đủ 16 tuổi trở lên; và
  • Những nước khác (ngoài nước Úc) mà họ đã sinh sống từ 12 tháng trở lên trong vòng 10 năm qua kể từ khi đủ 16 tuổi trở lên.

Những thông tin cung cấp trong các phiếu Lý lịch tư pháp này sẽ được sử dụng để xác định xem liệu đơn bảo lãnh có bị từ chối theo qui định của Luật Di trú hay không, hoặc có lý do thuyết phục nào để tin rằng việc cấp thị thực sẽ không đem lại quyền lợi tốt nhất cho đương đơn nhỏ tuổi.

Sau đây là danh sách các giấy tờ phải nộp để hỗ trợ cho một đơn xin thị thực định cư theo diện Cha mẹ bảo lãnh con. Danh sách này chỉ qui định những giấy tờ tối thiểu – không phải tất cả. Các đương đơn có thể nộp thêm bất cứ giấy tờ nào mà các đương đơn tin rằng sẽ hỗ trợ cho việc xét hồ sơ xin thị thực của mình.

Đánh dấu vào ô  Các giấy tờ cần nộp
  Để nộp đơn xin thị thực đi định cư diện Cha mẹ bảo lãnh con, vui lòng điền các mẫu đơn sau:
  Form 47CH – Application for migration to Australia by a child (Mẫu đơn 47CH – Đơn xin định cư tới Úc theo diện Cha mẹ bảo lãnh con), do đương đơn ký tên và ghi ngày ký. Mỗi đương đơn cần khai riêng một mẫu đơn. Anh chị em không được khai trong cùng một mẫu đơn. Chỉ cần đóng một lệ phí cho tất cả những người con/anh chị em cùng xin thị thực
  Form 40CH – Sponsorship for a child to migrate to Australia (Mẫu đơn 40CH –Đơn xin bảo lãnh con đi định cư tới Úc), do người bảo lãnh ký tên và ghi ngày ký (người bảo lãnh là công dân Úc, thường trú nhân tại Úc hoặc công dân Niu Di Lân phù hợp)
  Để nộp đơn xin đi định cư diện thị thực ngắn hạn dành cho trẻ phụ thuộc, vui lòng CHỈ̉ điền mẫu đơn dưới đây:
  Form 918 – Sponsorship for a child to migrate to Australia under an extended eligibility temporary visa (Mẫu đơn 918 – Đơn xin bảo lãnh con đi định cư tại Úc dưới dạng thị thực ngắn hạn dành cho trẻ phụ thuộc), do người bảo lãnh ký tên và ghi ngày ký (người bảo lãnh là công dân Úc, thường trú nhân tại Úc hoặc công dân Niu Di Lân phù hợp). Mẫu 918 là mẫu đơn dành cho diện trẻ phụ thuộc (thị thực ngắn hạn, diện thị thực 445 – Con phụ thuộc). Mẫu đơn này có thể dùng cho trẻ phụ thuộc có cha hoặc mẹ đã được cấp một trong những thị thực sau:

 

  • Thị thực ngắn hạn phụ thuộc (diện thị thực 445); hoặc
  • Thị thực Kết hôn tạm thời hoặc hôn phối cùng phái ở Úc; hoặc
  • Thị thực Kết hôn tạm thời hoặc hôn phối cùng phái ở nước ngoài.
  Các giấy tờ cần nộp khác:
  Anh chị em phải điền mẫu đơn riêng nhưng chỉ nộp một lệ phí xét duyệt thị thực nếu họ nộp đơn cùng một lúc và cùng một nơi

 

Các mẫu đơn trên có thể được tải chép miễn phí từ trang web của DIAC
Xem: http://www.immi.gov.au/allforms/booklets/

  Consent to Obtain Personal Information – Tờ cam kết đồng ý cung cấp những thông tin cá nhân, do đương đơn ký tên và ghi ngày ký

 

  Giấy tờ liên quan đến một (hay nhiều) đương đơn:
  4 ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm) của mỗi đương đơn. Ảnh chụp không được quá 6 tháng
  Bản sao công chứng Hộ chiếu hoặc Giấy thông hành của mỗi đương đơn (nếu có)
  Bản sao công chứng tất cả các trang Sổ hộ khẩu hiện tại
  Bản sao công chứng Giấy khai sinh của mỗi đương đơn
  Bản gốc Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân địa phương đối với mỗi đương đơn từ 16 tuổi trở lên (Sơ yếu lý lịch phải được xác nhận không quá 6 tháng).
  Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân của mỗi đương đơn từ 15 tuổi trở lên
  Bản gốc Phiếu Lý lịch tư pháp do Sở tư pháp địa phương cấp cho mỗi đương đơn từ 16 tuổi trở lên. Đương đơn nào đã sống ở một (hoặc nhiều) quốc gia khác trong khoảng thời gian từ 12 tháng trở lên trong 10 năm qua thì phải cung cấp Phiếu Lý lịch tư pháp do (các) quốc gia đó cấp
  Giấy xác nhận độc thân do chính quyền địa phương cấp đối với mỗi đương đơn từ 18 tuổi trở lên
  Bản sao công chứng Giấy ly hôn hoặc Quyết định của tòa án (nếu cha mẹ ly hôn) nêu rõ trẻ xin thị thực thuộc quyền nuôi dưỡng của ai
  Thư cam kết (có ký tên và có người làm chứng) đồng ý cho trẻ đi định cư tại Úc của người cha hoặc mẹ (không phải là người bảo lãnh). Thư phải đi kèm với bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu hiện tại của người cha hoặc mẹ đó
  Thư cam kết (có ký tên và có người làm chứng) của người giám hộ hợp pháp (nếu có người giám hộ) đồng ý cho trẻ xin thị thực định cư tại Úc. Thư phải đi kèm với bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu hiện tại của người giám hộ đó
  Bản sao công chứng Quyết định công nhận con nuôi, gồm cả Biên bản giao nhận con nuôi, nếu là con nuôi
  Bản sao công chứng Giấy khai tử của cha hoặc/và mẹ (nếu cha hoặc/và mẹ đã mất)
  Quyết định của tòa án nhân dân nếu người cha hoặc mẹ không đi định cư được khai là mất tích, nêu rõ rằng không có người nào khác ngoài người giám hộ hợp pháp và người bảo lãnh có quyền đối với trẻ
  Bằng chứng học tập, nếu đương đơn từ 18 tuổi trở lên
  Bằng chứng liên hệ với người bảo lãnh, nếu đương đơn từ 18 tuổi trở lên
  Bằng chứng có sự giúp đỡ tài chính, nếu đương đơn từ 18 tuổi trở lên
  Giấy tờ liên quan đến người bảo lãnh:
  Nếu trong đơn xin có kèm trẻ em dưới 18 tuổi, phải nộp phiếu Lý lịch tư pháp của Úc và những nước khác ngoài nước Úc mà người bảo lãnh đã sinh sống từ 12 tháng trở lên trong 10 năm qua, kể từ khi đủ 16 tuổi trở lên.
Nếu người bảo lãnh có vợ/chồng hoặc người sống chung không có hôn thú, người đó cũng phải nộp phiếu Lý lịch tư pháp của Úc và những nước khác ngoài nước Úc mà người đó đã sinh sống từ 12 tháng trở lên trong 10 năm qua, kể từ khi đủ 16 tuổi trở lên.

 

  Bản sao công chứng Giấy khai sinh của người bảo lãnh
  Bản sao công chứng thị thực của người bảo lãnh lần đầu tiên đến Úc
  Bản sao công chứng hộ chiếu Úc, giấy chứng nhận quốc tịch Úc hay hộ chiếu nước ngoài có bằng chứng thường trú tại Úc của người bảo lãnh
  Bản sao công chứng bằng chứng về việc đổi họ tên, nếu người bảo lãnh có thay đổi họ tên
  Tờ tuyên thệ trước pháp luật (Statutory Declaration) về mối quan hệ với người/những người con được bảo lãnh

Gọi tư vấn nhanh số Mobile/Viber/Zalo: 01247533333/ Xin thủ tục email: visa@dulichxanh.com.vn / Gặp chuyên viên tư vấn tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng xin gọi: 19006920 / 04.36285414 / Tìm hiểu thêm thông tin tại www.daisuquan.info

Quy trình thực hiện tư vấn:

1/ Bước 1: Đăng ký tư vấn xin gửi email: visa@dulichxanh.com.vn (bắt buộc)

2/ Bước 2: Đồng ý dịch vụ xin đóng phí tư vấn trực tiếp: 2.250.000 đồng/người (phí này không hoàn lại) 

3/ Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ đầy đủ sau khi tư vấn và triển khai dịch vụ. Tổng phí dịch vụ sẽ thực hiện theo hình thức thỏa thuận và chia làm nhiều lần đóng phí do Viet Green Visa quy định.

Lưu ý: Tất cả phí thực hiện chuyển khoản hoặc tiền mặt, trước khi thanh toán xin gọi điện trước xác nhận số 0989313339 / Phàn nàn khiển trách gọi: 0988262616 / 012475 33333

 

 

BACK TO TOP