• Thủ tục và hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động - Nghị định sô 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Điều 10, Điều 11, Điều 12 và Điều 13 của Nghị định 140/2018/NĐ-CP - Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động, không thuộc trường hợp xin cấp giấy phép lao động Thời hạn xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động không quá 02 năm

  • Ngày 31/8/2015, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có Công văn số 1024/KCB-PHCN&GD về việc cung cấp danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế

  • Công ty bạn có nhu cầu sử dụng lao động chất lượng cao là người nước ngoài để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Bạn muốn thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài nhưng chưa biết bắt đầu thực hiện từ đâu. Bài viết này Viet Green Labor sẽ chia sẻ những thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  • Ngày 15 tháng 08 năm 2017 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Hồ Chí Minh qua trang mạng điện tử. Trong bài viết dưới đây, Viet Green Labor sẽ hướng dẫn bạn về thủ tục cấp giấy phép lao động nước ngoài qua hệ thống cổng thông tin điện tử

Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Ngày 15 tháng 08 năm 2017 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Hà…

Cập nhật thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Thái Nguyên của Viet Green Visa

Căn cứ Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội…

Cập nhật thủ tục GPLĐ cho người nước ngoài tại Bắc Ninh 2020

Theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của chính phủ quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau: Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài…

Hồ sơ xin cấp và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Từ ngày 01/11/2013 thủ tục và hồ sơ xin cấp giấy phép lao động và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài được thực hiện theo quy định mới của Nghị định 102/2013/NĐ-CP

Hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ xin giấy phép lao động

Nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan: a) Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao:

BACK TO TOP