• Trong trường hợp visa thị thực cho người nước ngoài bị quá hạn ngắn ngày thì người nước ngoài có thể làm thủ tục xin gia hạn visa và cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét và cho phép gia hạn visa cho người ngước ngoài.
  • Mức phạt đối với visa quá hạn: Các trường hợp quá hạn trước tiên sẽ phải chịu hình thức xử phạt hành chính với các mức phạt từ hơn 1 triệu đồng đến 16 triệu đồng tùy trường hợp và sau đó là các hình thức buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam theo mức độ nghiêm trọng của sự việc

BACK TO TOP