• Vợ (chồng) hoặc người phối ngẫu (người chung sống) của công dân hoặc thường trú nhân Canada sẽ không phải trải qua thời gian có tình trạng thường trú nhân có điều kiện. Thay vào đó, họ sẽ nhận được tư cách thường trú dài hạn ngay sau khi đặt chân tới Canada. Việc xóa bỏ điều kiện của thường trú được IRCC xác nhận vào ngày 28/4/2017
  • Sở di trú Canada IRCC đã xác nhận rằng sẽ tăng độ tuổi tối đa dành cho con phụ thuộc có thể được đính kèm trong hồ sơ xin nhập cư Canada. Vào ngày 24/10/2017, đương đơn chính có thể đính kèm hồ sơ của các con của họ từ 21 tuổi trở xuống, những người chưa kết hôn hoặc trong mối quan hệ luật pháp, vào hồ sơ xin nhập cư của họ
  • Viet Green Visa & ImmiGration là trung tâm tư vấn visa định cư diện đoàn tụ gia đình đi Canada uy tín tại Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Hồ Chí Minh. Hãy gọi 19006920 hoặc 0989 313339 để tiếp xúc và tư vấn dịch vụ chu đáo và tận tâm.

BACK TO TOP