• Định cư Bulgaria - Nhà đầu tư phải trả số tiền trị giá 180,000 euros. Số tiền trên được sử dụng để để tài trọ cho khoản vay 1,000,000 BGN (511,292 Euros) từ ngân hàng Bun-ga-ri. Điều kiện cho chương trình đầu tư hỗ trợ này là phải có tài sản ròng trị giá hơn 1,000,000 euros. Đây là yêu cầu từ các ngân hàng Bulgaria.
  • Bulgaria, một trong những thành viên mới của Liên minh Châu Âu cung cấp những điều thuận lợi nhất cho những nhà đầu tư – những người muốn bắt đầu cuộc sống mới ở Châu Âu. Một trong những điểm điểm độc đáo của chương trình này là việc thời gian cư trú theo yêu cầu có thể được tính sau 5 năm có quốc tịch Bulgaria.

BACK TO TOP