• Chương trình định cư tại Anh theo diện doanh nhân – Tier 1 (Entrepreneur visa) là chương trình cho phép công dân các nước không thuộc khối liên minh tiền tệ chung châu Âu được định cư tại Anh. Điều kiện ràng buộc là cá nhân đó đầu tư vào Anh bằng cách thành lập hoặc tiếp quản và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của một hoặc nhiều doanh nghiệp ở Anh
  • Chương trình định cư tại Anh theo diện doanh nhân của Viet Green Visa là chương trình cho phép công dân các nước không thuộc khối liên minh tiền tệ chung châu Âu được định cư tại Anh.
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày 1/7/2009 thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và phải đăng ký với cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam trong thời hạn đến hết ngày 1/7/2014.
  • Theo chuyên viên tư vấn cao cấp Tran H Minh - 10 năm kinh nghiệm làm cho Viet Green Visa cho biết: Những lý do bị từ chối nhập quốc tịch Anh hiển nhiên như không đủ điều kiện tiếng Anh, không đủ thời gian yêu cầu ở trong nước Anh, thời gian ra ngoài nước Anh quá lâu, phạm tội chiến tranh, phạm tội hoặc liên quan đến khủng bố

Điều kiện để được quyền nhập quốc tịch Anh

Bạn có thể tự làm các thủ tục giấy tờ ở Anh rất dễ dàng. Bài viết trên Viet Green Visa | Zalo/Viber 0989313339 | visa@dulichxanh.com.vn hầu hết đều mang mục đích để bạn tham khảo và tự xin giấy…

BACK TO TOP