Tư vấn làm visa Định cư Úc diện doanh nhân đầu tư độc lập (thường trú) - Visa 891

Visa 891 dành cho những người và gia đình của họ muốn đến cư trú tại Úc với tư cách là nhà đầu tư; Visa này dành cho những nhà đầu tư/người kinh doanh mà: Có visa Nhà Đầu Tư…

Xin định cư Úc theo doanh nhân độc lập (thường trú) - Visa 890

Visa này được thiết kế nhằm thu hút những người kinh doanh để hỗ trợ sự phát triển kinh tế của Úc. Visa này cho phép quý vị ở Úc lâu dài vì sở hữu một doanh nghiệp mới hay…

Làm visa định cư Úc diện doanh nhân tài năng - Visa 132

Doanh nhân tài năng (132) là chương trình cho phép đương đơn và gia đình đi thẳng đến quyền thường trú vĩnh viễn, bao gồm hai diện: Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và Doanh nhân được tài trợ vốn.

Tư vấn làm visa định cư Úc diện doanh nhân đầu tư và kinh doanh sáng Tạo (thường trú)-Visa 888

Sau khi doanh nhân có được visa 188 theo diện doanh nhân hoặc theo diện đầu tư thì sẽ được quyền nộp đơn xin định cư vĩnh viễn theo diện visa 888.

Làm visa định cư Úc diện doanh nhân Significant Investor (Tạm trú) - Visa 188

Đầu tư trọng yếu (188) là chương trình cấp thị thực tạm trú Úc với thời hạn 4 năm cho ứng viên và các thành viên gia đình.

Làm visa Định cư Úc diện doanh nhân đầu tư và kinh doanh sáng tạo (tạm trú), Visa 188 Úc diện doanh nhân tạm trú

Diện Visa này dành cho những cá nhân mong muốn đầu tư tối thiểu 1.5 triệu AUD tại một tiểu bang/vùng lãnh thổ của Úc, trong đó các hoạt động đầu tư và kinh doanh chính phải nằm trong lãnh…

BACK TO TOP