Dịch vụ xin thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN LÀM THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM:

Bước 1- Quý khách được Viet Green Visa tư vấn chuẩn bị hồ sơ thẻ thường trú theo đúng quy định của pháp luật
Bước 2- Người nước ngoài thẻ thường trú tại Việt Nam đến văn phòng Viet Green Visa để hướng dẫn nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc ủy quyền cho Viet Green Visa thực hiện việc xin thẻ thường trú
* Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ làm thẻ thường trú:
Trường hợp hồ sơ xin cấp thẻ thường trú đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí nhận tiền, viết biên lai thu tiền và giao giấy biên nhận cùng biên lai thu tiền cho người nộp hồ sơ thẻ thường trú.
Trường hợp hồ sơ xin thẻ thường trú thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ Viet Green Visa hoặc cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ xin nhanh thẻ thường trú: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bước 3- Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo bằng văn bản quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Công an về việc người nước ngoài xin thẻ thường trú. Nếu được chấp nhận, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp Thẻ thường trú. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp Thẻ thường trú cho từng người, kể cả người dưới 14 tuổi.
Bước 4- Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, người xin thẻ thường trú phải đến nhận Thẻ thường trú tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Người nhận thẻ thường trú có thể ủy quyền cho Viet Green Visa đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả thẻ thường trú cho người đến nhận kết quả.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN NHANH ĐỂ XIN THẺ THƯỜNG TRÚ 
Cách thức thực hiện xin thẻ thường trú: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
THÀNH PHẦN,SỐ LƯỢNG HỒ SƠ LÀM THẺ THƯỜNG TRÚ 

a) Thành phần hồ sơ làm nhanh thẻ thường trú, bao gồm:
02 đơn xin thường trú theo mẫu do Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành kèm theo 4 ảnh (cỡ 3x4cm, nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần).
02 bản lý lịch tư pháp có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc của nước mà người đó có nơi thường trú.
Công hàm của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân đề nghị giải quyết cho người đó được thường trú tại Việt Nam;
Giấy tờ chứng minh là vợ, chồng, con, cha, mẹ của công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam.
02 bản chụp hộ chiếu;
Các giấy tờ, tài liệu liên quan (nếu có).
Các giấy tờ nêu trên (trừ đơn xin thường trú, công hàm, hộ chiếu) phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc hợp pháp hoá theo quy định.
b) Số lượng hồ sơ xin thẻ thường trú:    01 (một) bộ
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ thường trú
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Đơn xin thường trú (Mẫu N7)
+ Bản tự khai lý lịch (Mẫu N10)
+ Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài xin thẻ thường trú tại Việt Nam (Mẫu N9) 
* Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam thuộc một trong những trường hợp sau đây được xem xét, giả quyết cho thường trú:
+ Là người đấu tranh vì tự do và độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì dân chủ và hoà bình hoặc vì sự nghiệp khoa học mà bị bức hại;
+ Có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
+ Người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam là vợ, chồng, con, cha mẹ của Công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam.
* Người nước ngoài thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 phải nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh-Bộ Công an.
* Người nước ngoài thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 phải nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh-Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT LÀM THẺ THƯỜNG TRÚ:

- Thời hạn giải quyết làm thẻ thường trú:

+ Giải quyết thường trú: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ làm thẻ thường trú, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thẩm tra, xác minh và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Trường hợp xét thấy cần phải thẩm tra bổ sung thì thời gian có thể được kéo dài thêm nhưng không quá 3 tháng.

+ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp thẻ thường trú trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN  XIN THẺ THƯỜNG TRÚ 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính thẻ thường trú: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính xin thẻ thường trú: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
CƠ QUAN THỰC HIỆN THẺ THƯỜNG TRÚ 
Phòng Quản lý XNC
KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XIN THẺ THƯỜNG TRÚ 
 
LỆ PHÍ LÀM DỊCH VỤ XIN THẺ THƯỜNG TRÚ 
Cấp thẻ thường trú (cấp mới) 180 USD
TÊN MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI:
Chuyên viên tư vấn xin thẻ thường trú sẽ thực hiện hướng dẫn khách hàng khai mẫu đơn xin thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam nhanh chóng, chuyên nghiệp. Nếu Quý khách gặp khó khăn xin vui lòng gọi điện 0989 313339 để được tư vấn nhanh
YÊU CẦU,ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN XIN THẺ THƯỜNG TRÚ

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính  làm  thẻ thường trú:

CĂN CỨ PHÁP LÝ XIN THẺ THƯỜNG TRÚ

+ Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
+ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
+ Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
+ Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
+ Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002
+ Quyết định 396/P1 ngày 12/7/2002 của Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh về ban hành biểu mẫu xuất nhập cảnh.

QUÝ KHÁCH ĐẾN LÀM THẺ THƯỜNG TRÚ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

VIET GREEN VISA - Green VISA, Happy TRIP

T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339
A: 102 H50 Ngách 41/27 Phố Vọng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@dulichxanh.com.vn

 

Các bài viết khác

BACK TO TOP