DỊCH VỤ XIN CÔNG VĂN NHẬP CẢNH VIỆT NAM VÀO NHỮNG NGÀY NGHỈ TẾT

Để dịch vụ hoàn thành nhanh chóng xin quý khách hàng gọi điện theo số máy: 01247533333

Thông tin quý khách hàng cần nhắn cho chúng tôi qua tin nhắn bao gồm các nội dung:

1. Họ và tên ............?

2. Ngày sinh ............?

3. Số hộ chiếu ...........?

4. Ngày cấp hộ chiếu ...... Ngày hộ chiếu hết hạn?

5. Quốc tịch ............?

6. Ngày dự kiến nhập cảnh ................ và ngày dự kiến xuất cảnh khỏi Việt Nam  ...........?

BACK TO TOP