• Viet Green Visa tư vấn để Quý khách có đươc 01 công văn (Vietnam Visa on Arrival Letter) do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cho phép để đến Vân Đồn, Quảng Ninh, thì người nước ngoài phải mang theo công văn nhập cảnh đó cùng hộ chiếu đến nơi nhận visa tại sân bay quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng hoặc Tân Sơn Nhất, Vân Đồn, Cam Ranh, Phú Quốc hoặc các Đại sứ quán Việt Nam để làm thủ tục xin dán visa Việt Nam
  • Người nước ngoài muốn đến Móng Cái, Quảng Ninh để du lịch, làm việc, đầu tư hoặc thăm thân trước tiên cần phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam.
  • Viet Green Visa tư vấn để Quý khách có đươc 01 công văn (Vietnam Visa on Arrival Letter) do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cho phép để đến Quảng Ninh, thì người nước ngoài phải mang theo công văn nhập cảnh đó cùng hộ chiếu đến nơi nhận visa tại sân bay quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng hoặc Tân Sơn Nhất, Vân Đồn, Cam Ranh, Phú Quốc hoặc các Đại sứ quán Việt Nam để làm thủ tục xin dán visa Việt Nam
  • Người nước ngoài muốn đến Hải Phòng để du lịch, làm việc, đầu tư hoặc thăm thân trước tiên cần phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Dịch vụ xin visa Việt Nam cho người nước ngoài tại Bắc Giang

Người nước ngoài muốn đến Bắc Giang để du lịch, làm việc, đầu tư hoặc thăm thân trước tiên cần phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp…

Dịch vụ xin visa Việt Nam cho người nước ngoài tại Bắc Ninh

Người nước ngoài muốn đến Bắc Ninh để du lịch, làm việc, đầu tư hoặc thăm thân trước tiên cần phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp…

BACK TO TOP