Danh sách ngành nghề ngắn hạn được phép cư trú định cư tại Úc từ 1/7/2017

Từ 19/4/2017, danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL) sẽ thay thế danh mục “Danh sách nghề nghiệp có kỹ năng bảo lãnh” (CSOL) trước đây.

Không có danh sách STSOL riêng biệt trên trang web của Bộ di trú vì các chương trình thị thực sử dụng danh sách này cũng có thể truy cập vào một số ngành nghề bổ sung trên MLTSSL. Để dễ tham khảo, Bộ di trú đã kết hợp cả STSOL và các nghề MLTSSL đủ điều kiện với nhau

TIN MỚI NHẤT:

Hồ sơ bão lãnh cha mẹ đoàn tụ đi Úc định cư cùng con

Dịch vụ xin visa định cư Úc diện bão lãnh đoàn tụ gia đình Úc

Bạn phải chỉ định một nghề trong Danh sách kết hợp những nghề có kỹ năng đủ tiêu chuẩn nếu bạn đang nộp đơn cho bất kỳ diện visa nào dưới đây:

  • Để cử bởi nhà tuyển dụng (visa 186) – Dòng trực tiếp (Direct Entry Stream)
  • Visa tay nghề được bang đề cử (visa 190)
  • Thị thực tay nghề khu vực (tạm thời) (visa 489) – nếu được Chính phủ Tiểu Bang hoặc Lãnh Thổ đề cử
  • Thị thực tạm thời (Có kỹ năng) (visa 457)
  • Thị thực đào tạo (visa 407)

Dưới đây, Viet Green Visa | 0989 313339 | visa@dulichxanh.com.vn gửi tới bạn Danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL) có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2017:

Short‑term Skilled Occupation List
Item Column 1

 

Occupation

Column 2

 

ANZSCO code

Column 3

 

Assessing authority

Column 4

 

Specified for only certain classes (see subsection (2))

1 aquaculture farmer 121111 VETASSESS Y
2 cotton grower 121211 VETASSESS Y
3 flower grower 121212 VETASSESS Y
4 fruit or nut grower 121213 VETASSESS Y
5 grain, oilseed or pasture grower (Aus) / field crop grower (NZ) 121214 VETASSESS Y
6 grape grower 121215 VETASSESS Y
7 mixed crop farmer 121216 VETASSESS Y
8 sugar cane grower 121217 VETASSESS Y
9 vegetable grower (Aus) / market gardener (NZ) 121221 VETASSESS Y
10 crop farmers (nec) 121299 VETASSESS Y
11 apiarist 121311 VETASSESS Y
12 beef cattle farmer 121312 VETASSESS Y
13 dairy cattle farmer 121313 VETASSESS Y
14 horse breeder 121316 VETASSESS Y
15 mixed livestock farmer 121317 VETASSESS Y
16 pig farmer 121318 VETASSESS Y
17 poultry farmer 121321 VETASSESS Y
18 sheep farmer 121322 VETASSESS Y
19 livestock farmers (nec) 121399 VETASSESS Y
20 mixed crop and livestock farmer 121411 VETASSESS Y
21 sales and marketing manager 131112 AIM  
22 advertising manager 131113 AIM  
23 corporate services manager 132111 VETASSESS  
24 finance manager 132211 (a) CPAA; or

 

(b) IPA; or

(c) CAANZ

 
25 human resource manager 132311 AIM  
26 research and development manager 132511 VETASSESS  
27 manufacturer 133411 VETASSESS  
28 production manager (forestry) 133511 VETASSESS Y
29 production manager (manufacturing) 133512 VETASSESS  
30 production manager (mining) 133513 VETASSESS  
31 supply and distribution manager 133611 AIM  
32 health and welfare services managers (nec) 134299 VETASSESS  
33 school principal 134311 VETASSESS  
34 education managers (nec) 134499 VETASSESS  
35 ICT project manager 135112 ACS  
36 ICT managers (nec) 135199 ACS  
37 arts administrator or manager 139911 VETASSESS  
38 laboratory manager 139913 VETASSESS  
39 quality assurance manager 139914 VETASSESS  
40 specialist managers (nec) except:

 

(a) ambassador; or

(b) archbishop; or

(c) bishop

139999 VETASSESS  
41 cafe or restaurant manager 141111 VETASSESS  
42 hotel or motel manager 141311 VETASSESS  
43 accommodation and hospitality managers (nec) 141999 VETASSESS  
44 hair or beauty salon manager 142114 VETASSESS  
45 post office manager 142115 VETASSESS  
46 fitness centre manager 149112 VETASSESS  
47 sports centre manager 149113 VETASSESS  
48 customer service manager 149212 VETASSESS  
49 conference and event organiser 149311 VETASSESS  
50 transport company manager 149413 VETASSESS  
51 facilities manager 149913 VETASSESS  
52 dancer or choreographer 211112 VETASSESS  
53 music director 211212 VETASSESS  
54 music professionals (nec) 211299 VETASSESS  
55 photographer 211311 VETASSESS  
56 visual arts and crafts professionals (nec) 211499 VETASSESS  
57 artistic director 212111 VETASSESS  
58 book or script editor 212212 VETASSESS  
59 director (film, television, radio or stage) 212312 VETASSESS  
60 film and video editor 212314 VETASSESS  
61 program director (television or radio) 212315 VETASSESS  
62 stage manager 212316 VETASSESS  
63 technical director 212317 VETASSESS  
64 video producer 212318 VETASSESS  
65 copywriter 212411 VETASSESS  
66 newspaper or periodical editor 212412 VETASSESS  
67 print journalist 212413 VETASSESS  
68 technical writer 212415 VETASSESS  
69 television journalist 212416 VETASSESS  
70 journalists and other writers (nec) 212499 VETASSESS  
71 company secretary 221211 VETASSESS  
72 commodities trader 222111 VETASSESS  
73 finance broker 222112 VETASSESS  
74 insurance broker 222113 VETASSESS  
75 financial brokers (nec) 222199 VETASSESS  
76 financial market dealer 222211 VETASSESS  
77 stockbroking dealer 222213 VETASSESS  
78 financial dealers (nec) 222299 VETASSESS  
79 financial investment adviser 222311 VETASSESS  
80 financial investment manager 222312 VETASSESS  
81 recruitment consultant 223112 VETASSESS  
82 ICT trainer 223211 ACS  
83 mathematician 224112 VETASSESS  
84 gallery or museum curator 224212 VETASSESS  
85 health information manager 224213 VETASSESS  
86 records manager 224214 VETASSESS  
87 librarian 224611 VETASSESS  
88 management consultant 224711 VETASSESS  
89 organisation and methods analyst 224712 VETASSESS  
90 patents examiner 224914 VETASSESS  
91 information and organisation professionals (nec) 224999 VETASSESS  
92 advertising specialist 225111 VETASSESS  
93 marketing specialist 225113 VETASSESS  
94 ICT account manager 225211 VETASSESS  
95 ICT business development manager 225212 VETASSESS  
96 ICT sales representative 225213 VETASSESS  
97 public relations professional 225311 VETASSESS  
98 technical sales representatives (nec) including education sales representatives 225499 VETASSESS  
99 aeroplane pilot 231111 CASA  
100 flying instructor 231113 VETASSESS  
101 helicopter pilot 231114 CASA  
102 fashion designer 232311 VETASSESS  
103 industrial designer 232312 VETASSESS  
104 jewellery designer 232313 VETASSESS  
105 graphic designer 232411 VETASSESS  
106 illustrator 232412 VETASSESS  
107 web designer 232414 VETASSESS  
108 interior designer 232511 VETASSESS  
109 urban and regional planner 232611 VETASSESS  
110 wine maker 234213 VETASSESS Y
111 geologist 234411 VETASSESS  
112 primary school teacher 241213 AITSL  
113 middle school teacher (Aus) / intermediate school teacher (NZ) 241311 AITSL  
114 education adviser 249111 VETASSESS  
115 art teacher (private tuition) 249211 VETASSESS  
116 dance teacher (private tuition) 249212 VETASSESS  
117 music teacher (private tuition) 249214 VETASSESS  
118 private tutors and teachers (nec) 249299 VETASSESS  
119 teacher of English to speakers of other languages 249311 VETASSESS  
120 dietitian 251111 DAA  
121 nutritionist 251112 VETASSESS  
122 occupational health and safety adviser 251312 VETASSESS  
123 orthoptist 251412 VETASSESS  
124 hospital pharmacist 251511 APharmC  
125 industrial pharmacist 251512 VETASSESS  
126 retail pharmacist 251513 APharmC  
127 health promotion officer 251911 VETASSESS  
128 health diagnostic and promotion professionals (nec) 251999 VETASSESS  
129 acupuncturist 252211 Chinese Medicine Board of Australia  
130 naturopath 252213 VETASSESS  
131 traditional Chinese medicine practitioner 252214 Chinese Medicine Board of Australia  
132 complementary health therapists (nec) 252299 VETASSESS  
133 dental specialist 252311 ADC  
134 dentist 252312 ADC  
135 resident medical officer 253112 MedBA  
136 anaesthetist 253211 MedBA  
137 nurse educator 254211 ANMAC  
138 nurse researcher 254212 ANMAC  
139 nurse manager 254311 ANMAC  
140 web developer 261212 ACS  
141 software tester 261314 ACS  
142 database administrator 262111 ACS  
143 systems administrator 262113 ACS  
144 network administrator 263112 ACS  
145 network analyst 263113 ACS  
146 ICT quality assurance engineer 263211 ACS  
147 ICT support engineer 263212 ACS  
148 ICT systems test engineer 263213 ACS  
149 ICT support and test engineers (nec) 263299 ACS  
150 judicial and other legal professionals (nec) 271299 VETASSESS  
151 careers counsellor 272111 VETASSESS  
152 drug and alcohol counsellor 272112 VETASSESS  
153 family and marriage counsellor 272113 VETASSESS  
154 rehabilitation counsellor 272114 VETASSESS  
155 student counsellor 272115 VETASSESS  
156 counsellors (nec) 272199 VETASSESS  
157 interpreter 272412 NAATI  
158 social professionals (nec) 272499 VETASSESS  
159 recreation officer 272612 VETASSESS  
160 welfare worker 272613 ACWA  
161 agricultural technician 311111 VETASSESS Y
162 anaesthetic technician 311211 VETASSESS  
163 cardiac technician 311212 VETASSESS  
164 medical laboratory technician 311213 AIMS  
165 pharmacy technician 311215 VETASSESS  
166 medical technicians (nec) 311299 VETASSESS  
167 meat inspector 311312 VETASSESS  
168 primary products inspectors (nec) 311399 VETASSESS Y
169 chemistry technician 311411 VETASSESS  
170 earth science technician 311412 VETASSESS  
171 life science technician 311413 VETASSESS  
172 science technicians (nec) 311499 VETASSESS  
173 architectural draftsperson 312111 VETASSESS  
174 building associate 312112 VETASSESS  
175 building inspector 312113 VETASSESS  
176 architectural, building and surveying technicians (nec) 312199 VETASSESS  
177 mechanical engineering technician 312512 TRA  
178 metallurgical or materials technician 312912 VETASSESS  
179 mine deputy 312913 VETASSESS  
180 hardware technician 313111 TRA  
181 ICT customer support officer 313112 TRA  
182 web administrator 313113 ACS  
183 ICT support technicians (nec) 313199 TRA  
184 farrier 322113 TRA  
185 aircraft maintenance engineer (avionics) 323111 TRA  
186 aircraft maintenance engineer (mechanical) 323112 TRA  
187 aircraft maintenance engineer (structures) 323113 TRA  
188 textile, clothing and footwear mechanic 323215 TRA  
189 metal fitters and machinists (nec) 323299 TRA  
190 precision instrument maker and repairer 323314 TRA  
191 watch and clock maker and repairer 323316 TRA  
192 toolmaker 323412 TRA  
193 vehicle body builder 324211 TRA  
194 vehicle trimmer 324212 TRA  
195 roof tiler 333311 TRA  
196 business machine mechanic 342311 TRA  
197 cabler (data and telecommunications) 342411 TRA  
198 telecommunications linesworker 342413 TRA  
199 baker 351111 TRA  
200 pastrycook 351112 TRA  
201 butcher or smallgoods maker 351211 TRA  
202 cook 351411 TRA  
203 dog handler or trainer 361111 VETASSESS  
204 animal attendants and trainers (nec) 361199 VETASSESS  
205 veterinary nurse 361311 VETASSESS  
206 florist 362111 TRA  
207 gardener (general) 362211 TRA  
208 arborist 362212 TRA  
209 landscape gardener 362213 TRA  
210 greenkeeper 362311 TRA  
211 hairdresser 391111 TRA  
212 print finisher 392111 TRA  
213 printing machinist 392311 TRA  
214 dressmaker or tailor 393213 TRA  
215 upholsterer 393311 TRA  
216 furniture finisher 394211 TRA  
217 wood machinist 394213 TRA  
218 wood machinists and other wood trades workers (nec) 394299 TRA  
219 chemical plant operator 399211 TRA  
220 power generation plant operator 399213 TRA  
221 library technician 399312 VETASSESS  
222 jeweller 399411 TRA  
223 camera operator (film, television or video) 399512 TRA  
224 make up artist 399514 TRA  
225 sound technician 399516 TRA  
226 performing arts technicians (nec) 399599 VETASSESS  
227 signwriter 399611 TRA  
228 ambulance officer 411111 VETASSESS  
229 intensive care ambulance paramedic 411112 VETASSESS  
230 dental technician 411213 TRA  
231 diversional therapist 411311 VETASSESS  
232 enrolled nurse 411411 ANMAC  
233 massage therapist 411611 VETASSESS  
234 community worker 411711 ACWA  
235 disabilities services officer 411712 VETASSESS  
236 family support worker 411713 VETASSESS  
237 residential care officer 411715 VETASSESS  
238 youth worker 411716 ACWA  
239 diving instructor (open water) 452311 VETASSESS  
240 gymnastics coach or instructor 452312 VETASSESS  
241 horse riding coach or instructor 452313 VETASSESS  
242 snowsport instructor 452314 VETASSESS  
243 swimming coach or instructor 452315 VETASSESS  
244 tennis coach 452316 VETASSESS  
245 other sports coach or instructor 452317 VETASSESS  
246 sports development officer 452321 VETASSESS  
247 footballer 452411 VETASSESS  
248 sportspersons (nec) 452499 VETASSESS  
249 contract administrator 511111 VETASSESS  
250 program or project administrator 511112 VETASSESS  
251 insurance loss adjuster 599612 VETASSESS  
252 insurance agent 611211 VETASSESS  
253 retail buyer 639211 VETASSESS

Nguồn: Bộ di trú Úc

TIN LIÊN QUAN VỀ VISA ÚC

Hướng dẫn hồ sơ xin visa 188 – Định cư Úc diện đầu tư trọng yếu (tạm trú)

Hướng dẫn hồ sơ visa 485 – Định cư Úc diện việc làm cho du học sinh (tạm trú)

Hướng dẫn hồ sơ visa 417 – Định cư Úc diện làm việc trong kỳ nghỉ

Hướng dẫn hồ sơ xin visa 189 – Định cư Úc diện kỹ năng độc lập (PR)

Hướng dẫn hồ sơ xin visa 457 – Định cư Úc diện lao động dài hạn

Hướng dẫn hồ sơ xin visa/thị thực định cư úc diện vợ – chồng 

VISA ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN ĐẦU TƯ:

Tư vấn làm visa định cư Úc theo diện doanh nhân đầu tư có bảo lãnh - Visa 893

Tư vấn dịch vụ cấp visa định cư Úc diện doanh nhân có bảo lãnh (thường trú) - Visa 892

Tư vấn làm visa Định cư Úc diện doanh nhân đầu tư độc lập (thường trú) - Visa 891

Xin định cư Úc theo doanh nhân độc lập (thường trú) - Visa 890

Làm visa định cư Úc diện doanh nhân tài năng - Visa 132

KHUYẾN CÁO QUAN TRỌNG

1/ VIET GREEN VISA – DU LỊCH XANH CHỈ THU TIỀN DỊCH VỤ TƯ VẤN VISA TOÀN CẦU BẰNG TIỀN MẶT CÓ PHIẾU THU VÀ CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM ĐỐC hoặc ƯU TIÊN CHUYỂN KHOẢN vào:

  • CHỦ TÀI KHOẢN: LÊ TIẾN DŨNG
  • SỐ TÀI KHOẢN DUY NHẤT: 0021000033333
  • TẠI VIETCOMBANK, CHI NHÁNH HÀ NỘI

( Anh Lê Tiến Dũng là Tổng giám đốc của Du Lịch Xanh / Viet Green Visa )

2/ TUYỆT ĐỐI KHÔNG TRẢ TIỀN MẶT HOẶC KHÔNG CHUYỂN KHOẢN CHO BẤT KỲ  NHÂN VIÊN / NGƯỜI  NÀO HẾT TRONG/NGOÀI CÔNG TY CHÚNG TÔI khi chưa

Các bài viết khác

BACK TO TOP