• Trường hợp yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn với người khác với người đã ghi trong phần mục đích sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp trước đây hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây.
  • Vì điều kiện không cho phép nên tôi không thể ra Hưng Yên được. Cho tôi được hỏi có cách nào để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp của tôi không? Tôi có được nhờ người thân đi xin giấy xác nhận thay tôi không?
  • Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo số: 19006920 hoặc 04.36285414 / 01235 333331 / 0988262616 để được tư vấn kết hôn với người nước ngoài qua điện thoại
  • Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Angola như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên gọi theo số: 19006920 hoặc 04.36285414 / 01235 333331 / 0988262616 để được tư vấn kết hôn với người nước ngoài qua điện thoại

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Cộng hòa Dân chủ Congo

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Cộng hòa Dân chủ Congo như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Cộng hòa Congo

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Cộng hòa Congo như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Guinea Xích đạo

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Guinea Xích đạo như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Gabon

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Gabon như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Cộng hòa Trung Phi

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Cộng hòa Trung Phi như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Cameroon

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Cameroon như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Sierra Leone

ạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Sierra Leone như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Nigeria

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Nigeria như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Burkina Faso

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Burkina Faso như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Côte d'Ivoire

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Côte d’Ivoire như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Benin

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Benin như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Togo

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Togo như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Ghana

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Ghana như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Liberia

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Liberia như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Guinea-Bissau

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Guinea-Bissau như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Gambia

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Gambia như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Senegal

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Senegal như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Chad

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Chad như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Niger

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Niger như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên…

Thủ tục xin đăng ký kết hôn với quốc tịch Mali

Bạn còn băn khoan lo lắng không biết bắt đầu làm thủ tục kết hôn và làm visa kết hôn với người Mali như thế nào? tất cả hãy để Viet Green Visa hướng dẫn bạn hãy nhấc máy lên…

BACK TO TOP