• Viet Green Visa hướng dẫn Quý khách làm nội dung cơ bản của mẫu quyết định bổ nhiệm như sau, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây
  • Hiện tại chưa có quy định cụ thể về việc này nhưng do việc đi công tác nước ngoài của Giám đốc với việc đi sang nước ngoài vì mục đích cá nhân rất khó phân biệt nên nếu Giám đốc Công ty đi công tác thật thì nên có Quyết định công tác để có căn cứ giải trình với cơ quan thuế sau này rằng đó là mục đích công tác chứ không phải mục đích cá nhân.
  • Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên nghiệp uy tín trong 10 năm qua. Chúng tôi xin gửi đến quý các khách hàng biểu Công văn 2562/BTTTT-CXBIPH giải quyết nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in để tham khảo hoặc xin hãy liên hệ với chúng tôi số hotline tư vấn: 19006920 hoặc 0989 313339
  • Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên nghiệp uy tín trong 10 năm qua. Chúng tôi xin gửi đến quý các khách hàng biểu Mẫu biên bản thỏa thuận về quyền tác giả để tham khảo hoặc xin hãy liên hệ với chúng tôi số hotline tư vấn: 19006920 hoặc 0989 313339

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

Mẫu viết đơn tố cáo, hướng dẫn viết đơn tố cáo

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

Mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông bằng tiếng anh

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa mới nhất

iet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

Biểu mẫu form mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2018

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

Mẫu hợp đồng góp vốn

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nươc ngoài tại việt nam và nước ngoài chuyên…

Mẫu đơn trình báo công an

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

Đơn đề nghị xem xét thủ tục tái thẩm

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nưowsc ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

Mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT (VAT)

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

Mẫu đơn khởi kiện dân sự

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

Đơn sao lục bản án, quyết định

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

Mẫu hợp đồng đặt cọc

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

Mẫu đơn khởi kiện mới nhất năm 2018

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nươc ngoài tại việt nam và nước ngoài chuyên…

Nội dung cơ bản của hiến pháp nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nươc ngoài tại việt nam và nước ngoài chuyên…

Tư vấn giấy phép doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

Tư vấn giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm sản phẩm nước hoa

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

Tư vấn giấy phép công bố lưu hành mỹ phẩm dầu gội

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

Tư vấn giấy phép công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm trong nước

Viet Green Visa & Law là công ty chuyên tư vấn các dịch vụ visa đi du lịch, visa đi công tác, visa đi định cư, visa kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và nước ngoài chuyên…

BACK TO TOP