Bạn đang rất khó khăn để tư xin visa ITALY vì thiếu thư mời du lịch,  chưa có thư mời công tác hay bạn hoàn toàn không lấy được bất kỳ thư mời nào để đến ITALY? Khi thiếu thư mời đi ITALY, bạn sẽ không thể tự tin xin Đại sứ quán ITALY cấp visa cho mình hoặc nộp hồ sơ xin đi ITALY chắc chắn bị từ chối visa 100%. Đặc biệt khi không có đối tác cấp thư mời đi du lịch hay công tác ITALY thì bạn sẽ hoàn toàn không thể tự điền form khai xin visa ITALY cũng như đặt lịch hẹn nộp hồ sơ đi ITALY

 

BACK TO TOP